Må du ha svar på alt før du starter behandling med eggdonasjon?

Det er mange spørsmål man ønsker svar på før eggdonasjon og assistert befruktning. Men ikke alle spørsmål kan besvares – og mange er heller ikke nødvendig å ha svar på i forkant.


Å skulle gå igjennom behandling med eggdonasjon kan fremme en del tanker og spørsmål hos de kommende foreldrene. Alle ønsker vi å bli gode foreldre, og vi kan raskt dra frem barneperspektivet allerede før graviditeten inntreffer.


Det er helt normalt å ha spørsmål som;

  • Vil jeg føle at