top of page

60/40 regelen — En hjelp til deg som må gå fra å bruke egne egg til eggdonasjon

Oppdatert: 20. apr. 2021

Må man føle at eggdonasjon er 100 prosent riktig før man gjennomfører? Er det i det hele tatt mulig?

Det kan være flere grunner til at en kvinne må gi opp sine egne egg og velge eggdonasjon. Det kan for eksempel skyldes alder, tidlig overgangsalder, sykdomsforløp, arvelige sykdommer eller andre biologiske forhold. Her vil jeg belyse de par, og enkelte som i forkant av eggdonasjon har vært gjennom fertilitetsbehandling med egne egg.


Eggdonasjon, avgjørelser og en terapeuts erfaringer


Det å ikke ha anledning til å benytte egne egg for å oppnå graviditet, kan føre til en stor sorg og krise i en kvinnes liv.


Det jeg ser som terapeut er at en kvinne må føle at hun har gjort ALT og vært gjennom den behandlingen og alternativer som finnes, før hun klarer å gi opp sine egg. Å gi opp eget genmateriale, bør være en felles avgjørelse mellom paret/kvinnen og spesialister innen fertilitet. Etter mange IVF forsøk er det vanskelig å avslutte.


For mange kvinner som har vært gjennom utallige IVF forsøk, kan det være for stort ansvar å bære valget med å avslutte forsøk med egne egg. Det er godt å ta avgjørelsen i samarbeid med spesialister. For noen kan det være en befrielse å gå over til en behandling med høyere suksessrate, og for andre kan donasjon være uaktuelt.


Utfordringen til en kvinne som skal gjennom eggdonasjon er at hun skal gjennom to emosjonelle prosesser samtidig. Hun skal gi opp sine egne egg, samtidig som hun skal klare å motivere seg til donasjon.


Eggdonasjon, er for de fleste andrevalget der genetiske barn er førstevalget.

Eggdonasjon er sjelden en impulshandling. Bak nærmest enhver eggdonasjon, ligger det en historie, ofte med mange mislykkede IVF-forsøk med egne egg.

Eggdonasjon kan for noen oppleves som en mulighet, men også som et nederlag. Kan det være begge deler?


Vi mennesker er opptatt av at vi skal føle at vi tar riktige valg. Vi er styrt av fornuft, men også i stor grad av følelser. Jeg møter par og kvinner som er opptatt av at de må føle at en avgjørelse er 100 prosent riktig, før de tar den.


Å vente på at man skal våkne opp en morgen og føle at eggdonasjon er 100 prosent riktig, kan være for mye å kreve av seg selv. Spesielt når man samtidig skal ha emosjonell plass til å bearbeide det å miste sjansen til å bli genetisk mor.


Om eggdonasjon er den eneste måten å kunne oppnå graviditet på, er det dette alternativet som må stilles opp imot det å ikke kunne oppleve graviditet i det hele tatt. Det er nok at 60 prosent av dine følelser og motivasjon heller mot eggdonasjon. Aksepter at 40 prosent er igjen til skuffelse og bearbeiding av sorg. Ikke vent på 100 prosenten, ikke forvent altfor mye av deg selv.


Den 100 prosenten kommer, når barnet ligger på brystet ditt!

732 visninger0 kommentarer

Commenti


bottom of page