top of page

De «nødvendige» emosjonelle nedturene under IVF og fertilitetsbehandling


Å stå i fertilitetsbehandling over tid, krever tålmodighet, håp, mot og styrke.

Når man skal forholde seg til uvissheten over tid, vil det oppleves som belastende for mange. Etter gjentatte mislykkede IVF forsøk, opplever de fleste pasienter en emosjonell «nedtur». Hvordan kan man se på de nedturene som nødvendige?I de fleste andre prosjekter her i livet, har vi en form for tidsramme og økonomisk ramme. Vi har noe konkret å forholde oss til, og vi erfarer at det vi gir av oss selv inn i prosjekter, samsvarer med resultatet. Dette kan bli vanskelig under fertilitetsbehandling med gjentatte mislykkede forsøk.


Under IVF og fertilitetsbehandling kan det å ikke ha rammer å forholde seg til, være vanskelig. Pasienten har ingen konkret dato eller tidsrom, å forholde seg til. De vet ikke eksakt når, eller om forsøket blir vellykket og ender i graviditet og barn.

Det å gå i en rammeløs situasjon over tid, krever energi. Nervesystemet vårt kan bli belastet og toleransevinduet vårt bli smalere. Vi tåler mindre stress og belastninger fra andre områder i livet. Mange pasienter føler at livet «står på vent», og mange sier at de ikke kjenner seg selv igjen i denne prosessen. I terapirommet kommer vi ofte frem til, at nedstemtheten er situasjonsbestemt. Hadde man fjernet barneprosjektet ut av livet, sier de fleste pasienter at de ikke hadde vært nedstemte. Det er uvissheten og det å slite med å få barn, som oppleves krevende.


Å holde på motivasjon og styrke i en tidsperiode man ikke vet enden på, krever mye og det er derfor nødvendig med pauser. Det er viktig å la seg selv kjenne på følelsen av frustrasjon, sorg, lengsel og urettferdighet. Det å anerkjenne at livet er tøft her og nå, og ta en pause fra det å være sterk, er ok! Det motiverer videre til å gi seg selv egenomsorg og finne verktøy for å klare å regulere seg selv. Slik lærer man mye om seg selv på veien. Man må forsøke å leve i balanse. Energi ut, energi inn.


Når man føler at man ikke orker flere mislykkede IVF-forsøk, kan man tenke og føle at: Nå orker jeg ikke mer! Det er stor forskjell på ord og handling. Selv om man sier til seg selv, partner og de rundt, at man ikke orker mer, så er sannsynligheten stor for at man ringer klinikken og starter på nytt. Ofte sier jeg til mannen under terapi timer, at han skal fokusere på hva kvinnen gjør i handling, og ikke hva hun sier i ord. Hun må få lov å sette ord på frustrasjon, og lage seg en tidsramme når det blir tungt.


Nedturene symboliserer det sterke barneønske. Hadde man ikke fått en emosjonell reaksjon etter et mislykket IVF-forsøk, så hadde man heller ikke hatt lyst på barn. Graviditeten symboliserer mye. Den symboliserer endelig å nå målet, endelig komme videre i livet, endelig klare det «alle andre» klarer, endelig få gitt den kjærligheten og omsorgen til et barn, og endelig klare å skape en familie!


Nedturene gjør at man kjenner på de sterke følelsene. Følelsene som er selve drivkraften i prosjektet. En nedtur er påminnelsen om verdien av hva man holder på med, det er viktig og betydningsfullt å få et barn, denne drivkraften trenger man under IVF-behandling.


Så ja, man kan si at «nedturene» er nødvendig under fertilitetsbehandling. Det er med å bevisstgjøre verdien av det man ønsker å oppnå, nervesystemet får en pause fra å stå i beredskap, og det er med på å gi nødvendige verktøy for å skape en balanse og gi egenomsorg til seg selv. Som kommende foreldre trenger man energi.


Etter pause fra håp, mot, styrke og tålmodighet, er det lettere å ta det tilbake igjen og fortsette med ny giv på veien mot ønskebarnet!Tone Bråten Fertilitetshjelpen.no


Relaterte innlegg

Se alle

Comments


bottom of page